start

Redovisning är bara början…

Siffrorna i din bokföring berättar en historia. De berättar vad det är som skapar intäkter och kostnader i din verksamhet. Att ha ordning och reda på sina räkenskaper är därför grunden för ett lyckat företagande.

Med redovisningen på plats ser vi sedan tydligt hur vi kan arbeta för att göra dig starkare och lönsammare. Därför slutar sällan vårt engagemang med själva redovisningen. Att se dig lyfta som företagare och förbättra dina affärer är vår passion och vardag.

Välkommen till Karlén & Stavegren!

Nyheter

/ 2017-03-30

När ska juridiska personer lämna inkomstdeklaration?

För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomi...

Läs mer +

Representation

Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samban...

Läs mer +

När ska kvarskatten för beskattningsåret 2016 vara inbetald?

Förfallodagen framgår av den beräkningsbilaga som du får tillsammans med ditt slutskat...

Läs mer +

Dags att lämna kontrolluppgifter

Senast den 31 januari 2017 ska kontrolluppgifter för inkomståret 2016 ha kommit in til...

Läs mer +

Beslut om debiterad preliminärskatt för 2017

I början av januari skickar Skatteverket ut cirka 734 000 beslut om debiterad preliminär...

Läs mer +

När skall juridiska personer skicka in inkomstdeklarationen?

För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomi...

Läs mer +

Representation

Representation är ett samlingsbegrepp för när du som företagare bjuder kunder eller an...

Läs mer +

När ska kvarskatten för beskattningsåret 2016 vara inbetald?

Förfallodagen framgår av den beräkningsbilaga som du får tillsammans...

Läs mer +

När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den?

Inkomstår 2016

För inkomståret 2016 f...

Läs mer +

Spärra obehörig adressändring

Med e-tjänsten Spärra obehörig adressändring kan du förhindra att någon obehörig ä...

Läs mer +

Rutiner

Redovisning

Rådgivning