start

Redovisning är bara början…

Siffrorna i din bokföring berättar en historia. De berättar vad det är som skapar intäkter och kostnader i din verksamhet. Att ha ordning och reda på sina räkenskaper är därför grunden för ett lyckat företagande.

Med redovisningen på plats ser vi sedan tydligt hur vi kan arbeta för att göra dig starkare och lönsammare. Därför slutar sällan vårt engagemang med själva redovisningen. Att se dig lyfta som företagare och förbättra dina affärer är vår passion och vardag.

Välkommen till Karlén & Stavegren!

Nyheter

/ 2018-09-26

Bolagsverkets handläggningstider

Bolagsverket har sammanställt en översikt där du kan se ungefär hur lång tid det komm...

Läs mer +

Nya regler för personalliggare 1 juli 2018

Du som bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen mås...

Läs mer +

Nya regler för arbetsgivardeklaration

Från och med juli 2018 ska vissa arbetsgivare börja redovisa utbetalningar och skatteavd...

Läs mer +

Skärpta åtgärder mot skatteplanerare och ekonomiska brottslingar

Regeringen föreslår skärpta regler mot lågbeskattade utländska bolag som kontrolleras...

Läs mer +

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad el

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fler aktörer som producerar solel ska omfat...

Läs mer +

Förslag om nytt stöd för korttidsarbete

Företag som drabbas av allvarliga ekonomiska problem ska i särskilda fall kunna få ekon...

Läs mer +

Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser

Den 1 augusti kompletteras reglerna om självrättelser av tidigare inlämnade deklaration...

Läs mer +

Lämna kontrolluppgifter

Nu kan du lämna uppgifter om utbetald lön och avdragen skatt med mera för inkomstår 2...

Läs mer +

Nya regler för personalliggare

Den 1 juli kommer fler verksamheter att omfattas av personalliggare. Läs om vad som gäll...

Läs mer +

Nya regler för arbetsgivardeklaration

Från och med juli 2018 ska vissa arbetsgivare börja redovisa utbetalningar och skatteavd...

Läs mer +

Rutiner

Redovisning

Rådgivning