Nyheter

Företagande i Sveriges regioner

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011 visar att det både finns stora likheter och betydande skillnader i hur företag i olika regioner upplever sina behov och förutsättningar.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida