Nyheter

Skatteverket öppnar för betalning med Swish

Nu kan du betala in skatt till Skatteverket via Swish. Det är enkelt, mindre risk för fel och det går snabbare att betala – tre fördelar som Skatteverket tror att många kommer att uppskatta. Men det går inte att betala mer än 15 000 kronor per dygn. För större belopp gäller fortfarande bankgiro. Läs mer

Så här kan du påverkas av Brexit

Den 30 mars 2019 har Storbritannien för avsikt att lämna EU (Brexit). Alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien kommer att påverkas av detta. Läs mer

Nya regler för arbetsgivardeklaration

Från och med juli 2018 ska vissa arbetsgivare börja redovisa utbetalningar och skatteavdrag per person varje månad. Läs mer

Bolagsverkets handläggningstider

Bolagsverket har sammanställt en översikt där du kan se ungefär hur lång tid det kommer att ta innan du kan räkna med besked om ditt ärende. De har just nu längre handläggningstider än vanligt för föreningsärenden. Läs mer

Nya regler för personalliggare 1 juli 2018

Du som bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Från och med den 1 juli 2018 ska även du som bedriver verksamhet inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård samt om du är livsmedels- eller tobaksgrossist föra personalliggare. Läs mer

Nya regler för arbetsgivardeklaration

Från och med juli 2018 ska vissa arbetsgivare börja redovisa utbetalningar och skatteavdrag per person varje månad. Läs mer

Skärpta åtgärder mot skatteplanerare och ekonomiska brottslingar

Regeringen föreslår skärpta regler mot lågbeskattade utländska bolag som kontrolleras från Sverige, nya möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott och utökat internationellt automatiskt informationsutbyte. Läs mer

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad el

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fler aktörer som producerar solel ska omfattas av fullständig skattebefrielse istället för dagens nedsättning. Läs mer

Förslag om nytt stöd för korttidsarbete

Företag som drabbas av allvarliga ekonomiska problem ska i särskilda fall kunna få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att genomföra uppsägningar. Det föreslås i ett delbetänkande som regeringen skickat på remiss. Läs mer

Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser

Den 1 augusti kompletteras reglerna om självrättelser av tidigare inlämnade deklarationer. Om Skatteverket offentliggör att en generell kontroll ska genomföras, begränsas möjligheten till självrättelse till två månader. Läs mer

1 2 3 13