Nyheter

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar. Läs mer

Tre tjänster till hjälp för att deklarera bostadsförsäljning

Över 270 000 personer ska deklarera att de sålt bostad under 2017. Läs merhttps://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/tretjanstertillhjalpforattdeklarerabostadsforsaljning.5.41f1c61d16193087d7fd6a2.html

Nya skattesatserna för bensin och diesel från den 1 juli 2018

Från den 1 juli 2018 slopas avdragsmöjligheten för låginblandade biodrivmedel samtidigt som skatten sänks för bensin och ofärgad diesel. Läs mer

Riksrevisionens rapport om revisionsplikt

Tillsammans med övriga medlemmar i Näringslivets regelnämnd NNR tar Srf konsulterna nu upp debatten kring revisionsplikten. Vårt fokus är att förenkla krångliga regler och göra det enklare att driva företag i Sverige. I december kom NNR med 72 väl genomarbetade förenklingsförslag för landets bästa. Läs mer

Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR

När GDPR träder i kraft den 25 maj så kommer den att stöttas upp av en svensk lag, dataskyddslagen. För även om GPDR grundar sig på en förordning och är direkt tillämplig i samtliga EU-länder finns en hel del utrymme för nationella regleringar. I den lagrådsremiss som nu har presenterats för dataskyddslagen har de inkomna […]

Ska du beställa id-kort? Boka tid för snabbare hjälp.

Du som vill ansöka om svenskt id-kort ska numera boka tid i förväg på webben. På så sätt kan du välja en tid som passar dig och du slipper långa köer. För att hämta ut ditt id-kort kan du däremot inte boka tid. I stället ska du ta en kölapp på det servicekontor som du […]

Längre öppettider hos Skatteupplysningen

Skatteupplysningen har längre öppettider fram till den 2 maj när deklarationen senast ska vara inlämnad. Läs mer

Ny tjänst räknar ut om du har rätt till reseavdrag

Reseavdrag är det i särklass vanligaste egna avdraget i deklarationen. Men många som gör avdrag har inte rätt till det. Ungefär hälften bedöms göra något fel. Därför har Skatteverket tagit fram en ny beräkningshjälp. Läs mer

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns flera orsaker till att en utredning är nödvändig. I grunden har det att göra med att tekniken har sprungit ifrån lagstiftaren. Nya tekniska lösningar passar inte in i lagtexten. Bokföringsnämnden kan inte heller ”hitta på” praktiska […]

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2018

I år kommer Skatteverket öka sina insatser mot fusk inom folkbokföringen för att hindra felaktigt utnyttjande av välfärdssystemen. Svartarbete och organiserad brottslighet ska motverkas med kontroller av personalliggare i nya branscher och genom mer samverkan mellan myndigheter. Kontroller i den digitala ekonomin ökar, bland annat av handel med kryptovalutor. Stora företags internationella skatteupplägg granskas brett […]

1 2 3 11