Nyheter

Räkna ut om du har rätt till reseavdrag

Närmare en miljon personer gör varje år avdrag för resor i sin deklaration, men reglerna kan uppfattas som svåra och bedömningar måste göras. Därför är det bra att använda Skatteverkets beräkningshjälp där det enkelt går att räkna ut om du har rätt till avdraget och i så fall med hur mycket. Läs mer

Regelmässig tidsvinst vid arbetsresor

För att få avdrag för resor till och från arbetet med bil krävs bl.a. att det klart framgår att du genom att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar. Skatteverket har i ett ställningstagande tolkat begreppet regelmässigt. Läs mer

Skydda dig mot id-kapning

Bästa sättet att skydda dig mot identitetsintrång är att skaffa en digital brevlåda. Skaffa digital brevlåda Identitetsintrång

Se din skattetabell för år 2019

Nu kan du hämta din skattetabell för 2019 och se vilken skattesats som gäller för dig. Använd vår tjänst Hämta din skattetabell. I skattetabellerna hittar du information om beräkning av skatteavdrag. Det finns tabeller för månadslön, tvåveckorslön och engångsbelopp. Hämta skattetabell

Nya lagar som påverkar skatt och folkbokföring

Den 1 januari 2019 träder vissa förändringar inom beskattnings- och folkbokföringsområdet i kraft. Läs mer

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 ska alla arbetsgivare redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag per anställd varje månad genom så kallad arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI.  Läs mer

Utbetalning för rot och rut

Du som har utfört rot- och ruttjänster under 2018 behöver begära ersättning från Skatteverket senast den 31 januari 2019. Läs mer

Hämta din skattetabell

Varje månad gör din arbetsgivare ett skatteavdrag på din lön. Hur mycket skatt du ska betala beror bland annat på var du bor och hur mycket du tjänar. Läs mer

Moms – Fakturering och redovisning av vouchrar

Med anledning av att det från och med den 1 januari 2019 införs nya regler om vouchrar i mervärdesskattelagen redogör Skatteverket i ett ställningstagande för sin syn på hur lagens fakturerings- och redovisningsbestämmelser ska tillämpas vid omsättning och distribution av vouchrar. Läs mer

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. För vissa arbetsgivare började reglerna gälla redan 1 juli 2018. Läs mer