Nyheter

Regelmässig tidsvinst vid arbetsresor

För att få avdrag för resor till och från arbetet med bil krävs bl.a. att det klart framgår att du genom att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar. Skatteverket har i ett ställningstagande tolkat begreppet regelmässigt.

Läs mer